Telefon:
06 1 394 5294
Mobil:
06 30 900 4238
E-mail:

Az ipari alpinista feladatai

Az alpintechnikához kiválóan értő, alpinista vizsgával rendelkező szakember, aki kötéltechnikával , dolgozik épületeken, nagy méretű gépeken (például darukon), antennákon, tetőn , ( veszélyes munka helyeken) vagy egyéb, más módszerekkel nehezen hozzáférhető helyeken.

Ipari alpinista alkalmazásával elérhető, hogy pl. vakoláshoz, kültéri festéshez , reklámfestéshez , tető, csatorna, javításokhoz stb. nem kell felállványozni az épületeket. Ezért ezzel a gyors és költségkímélő módszerrel végezhető el az egyébként is veszélyes munka .

Alpinista munkát előírás szerint mindig minimum kettő, de némely speciálisan veszélyes esetben, három vagy több alpinista végezhet

Az alpinista munkavégzés közben két kötelet használ melyeket az arra alkalmas helyhez, tárgyhoz rögzít. Az egyik kötelet ereszkedéshez, a munka területének megközelítéséhez használja, a másikat biztosításra, a váratlan veszélyhelyzetek kivédésére. Az alpinista szerszámok csak CE minősítéssel rendelkező, időszakosan (félévente) bevizsgált munka eszközök lehetnek. Az alpinista , végzettségét igazoló igazolvánnyal, orvosi alkalmassági igazolással, végezhet munkát . A fenti és a többi ide vonatkozó szabály betartásával, az alpinista munkásra leselkedő veszélyek elkerülhetőek.

Veszélymentesítés olyan tevékenység aminek munkái leggyorsabban ipari alpinista módszerrel végezhető, és további károkozás / károsodás megelőzését szolgálja. Ilyen lehet például a meglazult vakolat, jégcsapok leverése vagy (szél)vihar okozta károk azonnali veszély elhárítási munkái . Az instabil veszélyes kémények veszélymentesítése alpinista kötéltechnika igénybevételével, a többinél még veszélyesebb munka, csak nagy körültekintéssel, gyakorlattal rendelkező alpinista végezheti

Favágás - gallyazás városi körülmények között a rendelkezésre álló (általában) kis helyen olyan növényeket (fákat) ültetnek, amelyek "előre nem láthatóan" veszélyesen megnőnek, túlnövik az adott területet, megsérülnek ezzel közvetlen veszély forrássá válnak, de akár egyszerűen "túl nagyok" lesznek.
Az ilyen fák kivágása , gallyazása speciális alpinista tudást és ipari alpinista munkát , eszközöket, igényel, a rendszerint túl szűk hely, beépítettség jelentős járulékos kárt veszélyt jelent. Az alpinista favágó a levágott ágakat alpinista kötéltechnikáva l biztonságosan juttatja a földre.
Külön gondot okoz(hat) a tulajdonosnak a keletkezett fa- és gallyhulladék, ami veszélyes hulladéknak minősül és speciális szabályok betartását igényli.
Az ipari alpista , favágás, gallyazás , munkáknál az alpinista szerszámokon kívül, veszélyes szerszámokat (motorosfűrészt) is használ.

Ipari alpinista technológiával elvégezhető emeletes házak, házfalak veszélymentesítése, növényzetének karbantartása, futónövények eltávolítása, és az ehhez hasonló munkálatok .

Az épület fa szerkezetei fokozottan ki vannak téve a napsütésnek, és az időjárás szeszélyeinek, erre a legmegfelelőbb védelem a megfelelő favédőszer felvitele alpinista munka technika igénybevételével, Ajánlott a háromévenkénti felülvizsgálat és felületkezelés. Legmegfelelőbb munka módszer, ha az alpinista kézi mázolássalvalamilyen lazúrral kezeli a felületet.

Épületek ablakainak alpinista tisztítása az üzemeltetők állandó feladata. Az ablaktisztítás, ablakmosás munkáinál, az erre szolgáló célberendezés (mint általában) nem áll rendelkezésre, így az leginkább elvégezhető alpin technikával .

Épületüvegek , üveg korlátok munkái , üvegezett lépcsőházak készítése, felújítása törött üvegeinek cseréje, a fémszerkezet javításával festésével is. Amely munkákat nagy magasságban ipari alpinista tecnika nélkül veszélyes lenne elvégezni.

Antennák, reklámok kihelyezése , fémszerkezetek szerelése hegesztése a szokványostól eltérő munka pozícióban, nehezen megközelíthető épületrészeken. Ehhez hasonló a cégtábla felhelyezés , világítás javítás, munkái . Melynek során az alpinista kötéltechnikájával emeli fel és rögzíti a munka darabot.

Silók, tartályok tisztítása , magasnyomású mosása. A hely adottságai miatt csak alpinista kötéltechnikával végezhető munka. Az egyik legveszélyesebb alpinista munka , előírás szerint, minimum három fő alpinista egyidejű jelenléte szükséges az ilyen munka közben.

Panelhézag tömítéssel , a panel épületek szigetelésén lehet javítani, kötéllel a tetőről leereszkedve, az alpinista veszélymentesíti a hézagokat, és egy gumi állagú tömítőanyagot juttat az épület réseibe, ezzel növelve a fal szigetelő képességét. Nem nagy munka ráfordítással viszonylag jó szigetelés javulást lehet elérni.

Hőszigeteléssel bent tarthatjuk a drágán előállított meleget, és megvédhetjük lakásunkat a nyári melegtől. A hő szigetelő (dryvit) vakolat rendszereket alpinista technikával is felhordhatjuk, ott ahol nem gazdaságos a munka állványzat felállítása.
Meg kell említeni hogy nem csak a falakon keresztül van hő veszteség, hanem nagyobb mértékben a tetőn keresztül is ( kb. 40%-ban) veszíthetünk hőt, így a tető hő szigetelésre is nagy gondot kell fordítani.
A lapos tetők palaőrleményes vízszigetelés alá is helyezhetünk a hőszigetelést , ez viszonylag kis anyagi ráfordítással, nagy megtakarítást és jó hő érzetet eredményezhet.
A lapos tetők szigetelése közben (2m magasság felett) is bevizsgált és rendszeresen ellenőrzött alpinista testhevederzetet kötelező használni, a munka során. Az ilyen munkát is alpinista végzettséggel rendelkező szakember végezheti.

Galambkár elleni védelem, galambriasztás. Városi épületek üzemelése során szembesül a tulajdonos a galambok okozta veszélyes szennyezéssel. A galambvédelem lehetséges galamb hálós rendszer kiépítésével, galamb mentesítő tüskéslemez alkalmazásával, illetve elektromos rendszerrel. Ezeket a galambmentesítő rendszereket párkányokra, tetőkre, tornyokra, hidakra, biztonsággal alpinista technikával szerelhetjük fel. A galambmentesítő rendszerek, kiépítésével megóvhatjuk épületeinket, és tisztább környezetet teremthetünk.

A tetőkön végzendő alpinista munkák sorából nem hagyható ki a pala és cseréptetők javítása . Valamely vihar okozta cserép és pala elmozdulások veszély forrást jelentenek az alattuk lévő tárgyakra, és emberekre. Nem elhanyagolható a beázások okozta kár sem. Az alpinista veszély nélkül közelíti meg és állítja helyre a sérült tetőt . A beázó tető végett a tető tartó fa gerendák is gyorsan tönkre mehetnek, ezek megerősítésének munkája nagyon fontos feladat, a veszélyelhárítás miatt.
A vízlevezető bádog csatorna szivárgása, vagy a csatorna eltömődése a vakolat leázását és veszélyes jégcsap képződést idézhet elő. Az alpinista a tető szélén is a veszélyek elkerülésével forrasztja meg és tisztítja ki a csatornát . A csatornatisztítás és a tető ellenőrzése évente szükséges veszélyelhárítási munka !

Az elhámosodott palatetőket , egy erre szolgáló speciális pala festékkel az alpinista szakember időt állóan fel tudja újítani.

Légtechnikai csövek, klímák szerelése magas házak falazatára, és tető szerkezetére, gazdaságosan gyorsan elvégezhető alpinista munka módszerrel.

A kémények, valamint az ehhez tartozó kéményseprő járdák, felülvizsgálata javítása is évente kötelező munka , melyet alpinista szakemberrel célszerű végeztetni, aki a hibákat és a veszélyeket el tudja hárítani.

Hőszigeteléssel bent tarthatjuk a drágán előállított meleget, és megvédhetjük lakásunkat a nyári melegtől. A hőszigetelő (dryvit ) vakolat rendszereket alpinista technikával is felhordhatjuk, ott ahol nem gazdaságos az állványzat felszerelése.
Meg kell említeni hogy nem csak a falakon van hő veszteség, hanem nagyobb mértékben a tetőn keresztül is ( kb. 40%-ban) veszíthetünk hőt, így a tető hő szigetelésre is nagy gondot kell fordítani.
A lapos tetők palaőrleményes vízszigetelés alá is helyezhetünk a hőszigetelést ,ez viszonylag kis anyagi ráfordítással, nagy megtakarítást és jó hő érzetet eredményezhet.
A lapos tetők szigetelése közben (2m magasság felett) is bevizsgált és rendszeresen ellenőrzött alpinista testhevederzetet kötelező használni, kötélbiztosítással.
Az ilyen munkát is alpinista végzettséggel rendelkező szakember végezheti.

Dryvit hőszigetelés: a rosszul szigetelt házfalakat utólagos „dryvit” hőszigeteléssel látjuk el. A dryvit hőszigetelés a következő: A falazatot a lehámló vakolattól veszélymentesíteni kell, majd ragasztóval és dübelezéssel austroterm, (más néven hungarocell) vagy kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal vonjuk be az épület falazatát.Ezután ágyazó habarccsal ragasztjuk rá a dryvit hálót. Az így elkészített felületre tetszőleges vakolatot képzünk.Az épület falazatának megfelelő hőszigetelő anyag vastagságát, táblázatból választhatjuk ki.

Ipari alpinistaként az alábbi munkákat tudom vállalni

Bontás: Kémény, vasszerkezet, tégla, beton
Tisztítási munkák: Üvegfal, ablakok, fémburkolat, silók, homlokzatok, tetők
Hőszigetelés: homlokzatok, csővezetékek, tetők, panelhézagok (dyvit hőszigetelés)
Vízszigetelés: Tetők, nyílászárók

Bádogos-tetőfedő: Ereszcsatornák, bádogfedések, toronytetők

Galambmentesítés: Galambtüske, hálós és elektromos
Villámvédelem: Villámhárítő rendszerek
Festés-mázolás: Rozsdamentesítés, mázolás, vakolatfestés, feliratok, reklámok
Kihelyezése, faszerkezetek cseréje, festése
Veszélymentesítés: Vakolat leverés-pótlás, tisztítás, javítás, homlokzat felújítás

Légtechnika: klíma szerelés, légtechnikai csövezés, szellőzőkémények szerelése
tisztítása
Lakatosmunkák: Hegesztés, szerelés, liftek, daruk, fémszerkezet javítása

Favágás: Gallyazás

Stb.


Az alpinista munkafelmérésnél digitális képeket készítek a tetőn vagy más nem látható helyeken elvégzendő alpinista, bádogos, tetőszigetelő, csatornatisztítás, csatornajavítás, pala pótlás, cserép pótlás , vakolat javítás, (dyvit) hőszigetelés , feladatokról, és a munka végeztével az elvégzett munkákró l is. A képeket csatolom az árajánlathoz és a számlához. Így a megbízóm (pl. társasházi közös képviselők) a tetőre felmászás mellőzésével be tudják mutatni az elvégzett munkát .